Giới thiệu thông tin đội ngũ Cán Bộ - Giáo Viên - Nhân viên Trường Mầm Non Tu Tra

* Cơ cấu tổ chức:

Tổng số CB-GV-CNV toàn trường gồm có 31 người, hoạt động theo 4 tổ chuyên môn cụ thể: Tổ khối 5 - 6 tuổi, tổ khối 4 - 5 tuổi, Tổ nuôi dưỡng và tổ văn phòng.

+ CBQL: (01 Hiệu trưởng - 02 Phó Hiệu Trưởng)

+ Giáo viên: 18 người

+ CNV: 10( 2 bảo vệ, 1 kế toán - văn thư, 1 y tế- thủ quỹ , 4cấp dưỡng, 2 phục vụ)

- Số CB - GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn là 100%, trong đó đạt trên chuẩn là 21/31 người đạt 67,7 %. - Đội ngũ luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, tổ chức công đoàn luôn quan tâm và thăm hỏi kịp thời, khích lệ tinh thần trong lúc khó khăn mang lại hiệu quả cao trong công tác phối hợp.

- Tất cả CB – GV – CNV trong nhà trường luôn có tinh thần sáng tạo, có ý thức, tinh thần, trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Đội ngũ giáo viên có tay nghề vững vàng, có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục. Các hoạt động có chất lượng và đạt hiệu quả cao.

- Chú trọng công tác đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên tổ chức tiết học các phần mềm mới và giúp giáo viên soạn giảng điện tử, bài giảng Eleaning, triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác quản lý. Thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra; không ngừng xây dựng tu bổ cảnh quan sư phạm. Tập trung đầu tư phương tiện dạy học tiên tiến, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ.

- Kế toán, y tế đạt trình độ trên chuẩn, luôn thực hiện và hoàn thành tốt công các chuyên môn của mình.

- Nhân viên cấp dưỡng có bằng sơ cấp, trung cấp nấu ăn và có giấy chứng nhận lớp tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP do Trung tâm y tế dự phòng huyện Đơn Dương cấp.

- Bảo vệ, phục vụ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo quản tốt Cơ sở vật chất các lớp, các điểm, chăm sóc cảnh quan môi trường